Huolehdi, Hoida, Helpota

Sopimusehdot

HOIVAPALVELU HELMI & HEIKKI OY:N SOPIMUSEHDOT

Palvelusopimus: Säännöllisestä palvelusta tehdään jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllinen palvelusopimus, joka pitää sisällään sopijaosapuolten tiedot, sovitut palvelut ja työnkuva ja sen hetkisen palvelun hinnan. Säännöllinen sopimus tehdään vähintään 1krt/kk palveluita ostavan kanssa.

Sopimusehdot: Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Hoivapalvelu Helmi & Heikki Oy:n palveluihin, tukipalveluihin, kotihoitoon ja siivouspalveluihin yms.

Muut veloitukset: Asiakkaalta veloitetaan käynnin yhteydessä sovittu tuntihinta sekä mahdolliset
kilometrikorvaukset. Ilta- ja viikonlopputyölle on erillinen hinta. Muita mahdollisia veloituksia on erite/desinfiointi lisä joka on +5€/tuntihintaan. Kaikki
tuntihintamme sisältävät pesuaineet ja tarvikkeet ja ovat yhden työntekijän hinta, mikäli kohteeseen menee kaksi työntekijää niin tuntihinta tuplataan. Kahden työntekijän ollessa paikalla, käyntiaika puolittuu, joten lähtökohtaisesti se ei aiheuta asiakkaalle lisäkuluja. Yrityksellämme ei ole mitään piilokuluja.

Palvelun laatutakuu: Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tekemäämme työhön, on hänellä oikeus reklamoida 24 tunnin kuluessa siivouksen ajankohdasta, jolloin työntekijämme korjaavat työnjäljen mahdollisimman nopeasti. Laskua hyvitetään vain erikseen sovittavissa tilanteissa, jolloin esimerkiksi työnjäljen korjaaminen
ei ole mahdollista.

Asiakkaan velvollisuudet: Asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta sovitun hinnaston mukaisesti laskun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta ajallaan ja ensimmäisen huomautuslaskun jälkeen,
asia lähtee suoraan sen jälkeen perintäyhtiöömme. Asiakas on myös omalta osaltaan velvollinen
myötävaikuttamaan sovitun siivouksen tapahtuvan olemalla paikalla sovittuna aikana tai huolehtimalla siitä, että avain tai ovikoodi on luovutettu siivouksen tekijälle. Asiakkaan on huolehdittava työntekijän
turvallisesta työskentely-ympäristöstä kertomalla mahdolliset vaaranpaikat ja siirtämällä pois vaaraa
aiheuttavat tavarat/esineet.
Asiakkaan tulee huolehtia tarvittaessa myös arvoesineiden ja tavaroiden suojaamisesta, mikäli ne
haittaavat siivoustyön tekoa.

Käyntipäivä- rytmi ja aika: Vakituisessa siivouspalvelussa minimiaika on 1h 1krt/kk. Käyntiajat rytmitetään
asiakkaan toiveiden mukaan joko 1,2,3 tai 4 viikon välein tapahtuvaksi. Jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan
erikseen, onko käynnille tietty aika ja päivä vai miten siivousajankohdat sovitaan. Säännöllisestä
käyntirytmistä pidetään kiinni, vaikka yksi aika jäisikin välistä. Sovitussa ajassa otamme huomioon +-15min säännön liikenteen yms. muiden muuttuvien asioiden vuoksi. Mikäli aikasi on sovittu siis klo 9, tulemme paikalle 8.45-9.15 välillä, pyydämme ottamaan tämän huomioon aikaanne varatessa. Tätä suuremmat liukumat ja aikamuutokset sovimme asiakkaan kanssa erikseen. Siivoukselle on myös minimilaskutusaika 1h.

Palvelupäivän muuttaminen: Palvelupäivää voidaan muuttaa yhteisellä sopimuksella suullisesti, kokonaan uutta palvelusopimusta tekemättä. Hoivapalvelu Helmi & Heikki oy voi ehdottaa palvelupäivän muutosta kertaluontoisesti esimerkiksi sairastapauksen tai asiakasperuutuksen myötä. Hoivapalvelu Helmi & Heikki
Oy:llä on oikeus peruuttaa siivous myös siinä tapauksessa, jos työntekijä kokee asiakastilanteen uhkaavaksi, esimerkiksi asiakkaan ollessa humaltuneena tai aggressiivinen. Tällöin palvelusta veloitetaan silti sovittu
maksu. Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelupäivän muuttumisesta 24h ennen sovittua ajankohtaa. Mikäli sovittua ajankohtaa ei peruta tai peruutetaan alle 24h päästä sovitusta ajankohdasta, laskutetaan asiakkaalta
sovittu käynti täysimääräisenä. Poikkeustapauksia ovat äkilliset sairastapaukset, jotka käsitellään
yksilöllisesti.

Kotitalousvähennyksen hakeminen: Asiakas on itse vastuussa kotitalousvähennyksen hakemisesta oman
verotuksensa mukaisesti. Hoivapalvelu Helmi & Heikki oy voi 15€:n lisämaksusta toimittaa helmi- maaliskuun aikana asiakkaan koko vuoden maksuista tehdyn koosteen, joka helpottaa
kotitalousvähennyksen hakemista.

Laskutus: Laskutamme pääasiassa kerran kuukaudessa säännöllisiä asiakkaitamme. Laskutustavaksi voi valita joko sähköpostin tai paperipostin. Maksutavaksi hyväksymme myös käteisen heti käynnin yhteydessä. Erikseen sovittaessa, voimme muokata laskutusväliä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Maksuehto laskuissamme on 14pv netto. Mahdollista luottotietojen tarkistusta ja perintää varten, pyydämme teitä ilmoittamaan henkilötunnuksenne. Viivästyskorko on lain mukainen.

Luottamuksellisuus ja salassapito: Työntekijöillämme on kaikkia asiakastietoja kohtaan ehdoton
salassapitovelvollisuus. Yksityisyydensuojaa koskevat säännökset ja määräykset otetaan huomioon toiminnassamme.

Sopimuksen irtisanominen: Asiakkaalla on oikeus purkaa tai irtisanoa palvelusuhde ilman määräaikaa kirjallisesti. Hoivapalvelu Helmi & Heikki Oy voi purkaa tai irtisanoa sopimuksen kirjallisesti 2vkon irtisanomisajalla. Mikäli jompikumpi sopijaosapuoli rikkoo tätä sopimusta ja sen ehtoja tai osapuolten käytös on turvallisuutta tai henkeä uhkaava, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus varoituksen
annettuaan viikon sisällä, jos toinen osapuoli ei oikaise laiminlyöntejä.

Oma-asiakasjärjestelmä: Meillä on käytössä yrityksessämme oma-asiakasjärjestelmä, joka tarkoittaa
käytännössä sitä, että jokaisella asiakkaallamme on nimetty oma työntekijä. Sama työntekijä käy aina
saman asiakkaan luona, jotta voidaan taata sama laatu jokaisella kerralla sekä asiakkaan on helpompi
muodostaa luottamus, kun tietää aina saman ihmisen tulevan. Mikäli omalla työntekijälläsi tulee
sairastapaus, kysymme aina ensin sinulta, haluatko että luoksesi tulee toinen työntekijä vai siirretäänkö
aikaa, kunnes oma työntekijäsi on tervehtynyt.

Kertasiivoukset: Yrityksemme tekee muuttosiivouksia, ikkunanpesuja tms. kertasiivouksia. Näitä
sopimusehtoja sovelletaan myös näihin siivouksiin. Kertasiivouksessa tulee kertoa huolellisesti ja yksiselitteisesti omat toiveet siivoukselle. Kertasiivoukset tehdään tuntiveloituksena ja pääasiassa niin, että sovitut työtehtävät suoritetaan loppuun ilman aikarajaa. Emme siis yleensä anna kertasiivouksiin aika-arviota, sillä ne eivät juuri koskaan pidä paikkaansa ja uudessa kohteessa siivoaminen vie aina enemmän
aikaa kuin tutussa kohteessa. Poikkeuksellisesti teemme myös aikarajattuja siivouksia, mutta niistä sovimme erikseen asiakkaan kanssa.

Hinnaston ja sopimusehtojen muutokset: Asiakas saa aina sopimuksen teon yhteydessä sen hetkisen voimassa olevan hinnaston ja sopimusehdot. Mikäli muutoksia näihin tulee, yrityksemme ilmoittaa niistä vähintään kuukautta etukäteen, jonka aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos ei hyväksy uutta hinnastoa tai sopimusehtoja.

Mikäli asiakas ei reagoi uusiin ehtoihin, ne astuvat voimaan automaattisesti.

Soita tästä (+358442609153)